Medlemskap

Mange lurer på om hvordan de skal bli med i koret. 

Mannskoret er en gjeng av venner og venners venner. Det første du må gjøre for å bli medlem er å få tre av dem til å anbefale ditt medlemskap. 

Akkurat nå trenger vi egentlig ikke nye medlemmer, men en veldig bra lys tenor eller en skikkelig dyp bass er alltid interessant. Så fremt resten av opptakskravene innfris:

Når du har funnet dine «faddere» sender du en søknad til styreleder (adresse under) med navn på de tre som anbefaler deg, og forteller hvorfor du vil bruke alle tirsdagskvelder resten av ditt liv på å synge i mannskor på Kampen Bistro. Hvis ingen av medlemmene nedlegger veto mot ditt medlemskap skal du prøvesynge for dirigenten så vi vet at du har noe i et kor å gjøre og finner ut hva slags stemmegruppe du hører til i. Har vi bruk for den stemmen, så er du med.

Styreleder Øyvind Ørbeck Sørheim: oyvind67@gmail.com