Medlemskap

Mange lurer på om hvordan de kan bli med i koret. 

Kort fortalt må du
• finne tre mann som anbefaler deg
• sende en søknad som forteller om din bakgrunn og overbeviser om din motivasjon
• ikke få et veto mot deg fra et av medlemmene
• passere prøvesynging

Mannskoret er en gjeng av venner og venners venner. Prinsippet om anbefalinger har fungert godt i 20 år. Derfor holder vi på det.

Når du har funnet dine tre «faddere» sender du en søknad til styreleder (adresse under) med navn på de tre. I søknaden forteller du litt om deg selv, din bakgrunn og musikalske erfaring. Vi vil også gjerne vite hvorfor du vil bruke alle tirsdagskvelder resten av ditt liv på å synge i mannskor på Kampen Bistro.

Når nye medlemmer tas opp har alle eksisterende medlemmer anledning til å legge ned veto mot opptak. Det er fordi vi ikke vil ha gamle konflikter inn i koret. Hittil har ikke det skjedd.

Til slutt må du synge for dirigenten så vi vet at du har noe i et kor å gjøre, og kan finne ut hvilken stemmegruppe du hører til i. Har vi bruk for den stemmen, så er du med.

Søknaden sender du til styreleder Øyvind Ørbeck Sørheim: oyvind67@gmail.com